Scenáre SALUS Smart Home / Režim Dovolenka

spiatočný

Režim Dovolenka

Idete na dovolenku? Na termostate aktivujte režim Dovolenka.
Keď ste mimo domu, vykurovanie je nastavené na nízku teplotu.
Pred návratom sa teplota zvýši na komfortnú

Ako nastaviť scenár v mobilnej aplikácii?

Krok za krokom uvidíte, ako postupovať, aby ste aktivovali dočasné zníženie teploty (režim Dovolenka)

Prejdite do aplikácie SALUS Smart Home
Vyberte dlaždicu Zariadenia a podstránku OneTouch
Vyberte režim Dovolenka a v spodnej časti kliknite Pridať pravidlo OneTouch
Vyberte zariadenie, pre ktoré chcete použiť režim Dovonenka
Nastavte čas odchodu a potom vyberte zahájenie harmonogramu
Nastavte čas návratu a potom vyberte zahájenie harmonogramu

Výrobky použité v scenári

Termostat Quantum SQ610RF
Univerzálna brána UGE600
Aplikácia SALUS SMART HOME